Reglementen

Om te weten hoe wij werken en waar deelnemers zich aan mogen verwachten als ze aan de start van onze wedstrijden verschijnen raden wij aan om onze reglementering grondig door te nemen.

Wij hebben 2 reglementen. Een huishoudelijk reglement dat de algemene werking van onze vereniging regelt en vooral algemene afspraken bevat en een sportief reglement dat zich specifiek toespitst op het wedstrijdverloop van races voor de Apex Trophy.

Deze reglementen mogen zonder bericht gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd via de documenten die ingezien kunnen worden via de links op deze pagina, via onze facebookpagina en tijdens de briefings vlak voor de wedstrijden.

Verder kan u hier, indien gewenst, ook de statuten van onze v.z.w. raadplegen zodat u volledig kan uitpluizen hoe Apex Kart Club in elkaar steekt.

Belangrijk

Deelnemen aan kartwedstrijden is steeds op eigen risico! Apex Kart Club v.z.w. kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen, (werkonbekwaamheid ten gevolge van) kwetsuren en / of schade aan bezittingen.

Elke deelnemende piloot dient een inschrijvings- of deelnameformulier in te vullen en te ondertekenen waarmee de deelnemer afstand van verhaal doet en beweert onze reglementen gelezen te hebben en deze goedgekeurd heeft. Deze documenten zijn beschikbaar bij inschrijving van onze wedstrijden.

Leden jonger dan 18 dienen hun formulier mee te laten ondertekenen door een ouder of voogd.

Motorsport is gevaarlijk. Houd hier rekening mee.